Project validatie pasteurisatieproces leidt tot significante besparing in energiekosten

Project validatie pasteurisatieproces leidt tot significante besparing in energiekosten

Project validatie pasteurisatieproces leidt tot significante besparing in energiekosten

09 december 2021

Sterilisatie- en pasteurisatieprocessen worden vaak toegepast voor het in bepaalde mate afdoden van micro-organismen in levensmiddelen. Predictive modelling (voorspellende microbiologie) is bij uitstek geschikt voor het valideren van deze verhittingsprocessen. 

Afgelopen maand hebben we een project afgerond waarbij we gekeken hebben naar de effectiviteit van een pasteurisatieproces in relatie tot bepaalde relevante microflora. 

We hebben eerst in kaart gebracht welk micro-organisme voor dit specifieke product en dit specifieke proces geldt als de worst case. Aan de hand van predictive modelling bleek dat het gehanteerde pasteurisatieproces in theorie met 65% kon worden ingekort. Dat leek ons wel een erg grote stap. Daarom hebben we een testopzet uitgewerkt, waarbij we tijdens een real time productie het product hebben geïnoculeerd met het gedefinieerde worst case micro-organisme. 

Tijdens zowel het versnelde als het real time houdbaarheidsonderzoek werd onze berekening bevestigd: het target organisme kwam niet tot groei; zelfs niet als we de pasteurisatietijd met 75% inkortten. Onze opdrachtgever gaat nu stapsgewijs het pasteurisatieproces inkorten en bespaart bij de eerste stap alvast 25% op zijn energiekosten.