Contact opnemen

Privacystatement

Smartfood Technology B.V., gevestigd te Kerkstraat 3A, 6671 AN Zetten, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Read our Privacy statement in English.


Contactgegevens

Smartfood Technology B.V.

KvK:             09156542
Tel:              +31 488 42 23 46
E-mail:         info@smart-food.nl


Onze websites

www.smart-food.nl 
www.houdbaarheidsonderzoek.nl
www.listeria.eu


Verwerking gegevens

Wij verwerken uw gegevens enkel wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer u zelf ervoor kiest deze aan ons te verstrekken. U kunt gegevens aan ons verstrekken via de contactformulieren op onze websites, per e-mail, per telefoon of tijdens een gesprek met een van onze medewerkers. 

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij (mogelijk) van u verwerken:

•    Bedrijfsnaam;
•    Adres- en contactgegevens bedrijf;
•    BTW nummer bedrijf;
•    KvK nummer bedrijf;
•    Voor- en achternaam contactpersoon;
•    Telefoonnummer contactpersoon;
•    E-mailadres contactpersoon;
•    E-mailadres t.b.v. facturatie.


Verwerking bijzondere en/of gevoelige gegevens

Wij verwerken in principe geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, tenzij u zelf toestemming heeft gegeven of deze op eigen initiatief aan ons hebt verstrekt. Bijvoorbeeld het verwerken van een door u bijgevoegde motivatiebrief of curriculum vitae, ten behoeve van een sollicitatie naar een functie of (afstudeer)stageplaats bij Smartfood Technology B.V. 

Bij offertes worden onze Algemene Voorwaarden bijgesloten, waarmee smartfood R&D zich committeert aan het vertrouwelijk behandelen van alle informatie die betrekking heeft op een opdracht van de opdrachtgever en/of de opdrachtgever zelf. Op verzoek van de opdrachtgever kan een aanvullende geheimhoudingsovereenkomst of een non-disclosure agreement (NDA) worden gesloten.


Doel en grondslag verwerking gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens met als doel:

•    Uitvoering van onze diensten en/of andere bedrijfsactiviteiten;
•    Het voldoen aan wettelijke en/of fiscale verplichtingen;
•    Het behartigen van een gerechtvaardigd bedrijfsbelang.


Geautomatiseerde besluitvorming

Bij Smartfood Technology B.V. wordt geen gebruik gemaakt van profilering door automatisch verwerkte persoonsgegevens. Tevens worden er geen beslissingen gemaakt op basis van persoonsgegevens, zonder tussenkomst van een echt persoon die over de besluitvorming oordeelt. 


Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld (zie “Doel en grondslag verwerking gegevens”).

Wij bewaren uw gegevens zo lang deze relevant zijn ten aanzien van de arbeidsrelatie of overeenkomst, zo lang de wet dat ons verplicht of tot er geen noodzaak meer bestaat om de gegevens te bewaren. Zodra we de gegevens niet meer nodig hebben, worden de gegevens verwijderd. 


Gegevensverwerking door derden

Gegevens worden uitsluitend gedeeld met derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Derden die uw persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. 


Gebruik van Cookies

Op onze websites maken wij alleen gebruik van technische, functionele en analytische cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze websites optimaliseren. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Beveiliging

Smartfood Technology B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@smart-food.nl of bel +31 488 42 23 46.


Rechten

Als betrokkene heeft u bepaalde rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens, welke u kunt uitoefenen. Zo willen wij u erop wijzen dat u het recht behoudt om:

•    Uw persoonsgegevens in te zien;
•    Uw persoonsgegevens te corrigeren;
•    Uw persoonsgegevens te verwijderen;
•    Eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken;
•    Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Smartfood Technology B.V.

Daarnaast behoudt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@smart-food.nl. We streven ernaar om zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken te reageren op uw verzoek.


Vragen of klachten

Heeft u vragen over ons Privacy statement, of heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op via info@smart-food.nl of bel +31 488 42 23 46.

We willen u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de wettelijke toezichthouder in Nederland, de “Autoriteit Persoonsgegevens”. Meer informatie over het indienen van klachten omtrent bescherming persoonsgegevens vindt u hier.


Wijzigingen

Het is mogelijk dat we deze Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze websites vindt u steeds de meest actuele Privacy statement. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van actuele wijzigingen.