Contact opnemen

Versneld houdbaarheidsonderzoek

Combinatie van versneld microbiologisch, fysisch-chemisch en sensorisch houdbaarheidsonderzoek

Bouwend op de fundamenten van meer dan 25 jaar ervaring in het versnellen van houdbaarheidsonderzoek zijn we in staat om microbiologisch en fysisch-chemisch en sensorisch houdbaarheidsonderzoek tot wel een factor 10 te versnellen. Door versneld microbiologisch en/of fysisch-chemisch houdbaarheidsonderzoek te combineren met versneld sensorisch onderzoek komen we meteen tot de kern van de zaak: wat gebeurt er met de smaak en andere sensorische eigenschappen van het product gedurende de houdbaarheidsperiode? Door het versnellen van houdbaarheidsonderzoeken kunnen we in een vroeg stadium toekomstige houdbaarheidsproblemen opsporen en verhelpen.

Binnen 6 weken van product-idee naar gevalideerde receptuur

Snel zekerheid over de te verwachten houdbaarheid is van cruciaal belang bij het ontwikkelen van nieuwe producten. We gebruiken predictive modelling om vooraf de relevante kritische parameters voor een nieuw product of een proces vast te stellen. De berekende houdbaarheid valideren we vervolgens aan de hand van versneld en real time houdbaarheidsonderzoek. Op deze manier leveren we een essentiële bijdrage aan het voorkomen van vervelende verrassingen achteraf. 

Versneld houdbaarheidsonderzoek van levensmiddelen

 


Door houdbaarheidsrisico’s vanuit verschillende perspectieven te benaderen, bieden we onze opdrachtgevers de instrumenten
voor het beheersen van de meest uiteenlopende houdbaarheidsrisico’s. We noemen dit de integrale aanpak van houdbaarheidsrisico’s
en beschouwen dit als een vanzelfsprekend onderdeel van goede, robuuste R&D. 


 

Combinatie versneld microbiologisch en sensorisch houdbaarheidsonderzoek brengt procesfouten in beeld

Ondanks onze expertise in het beheersen van houdbaarheidsrisico’s worden we toch zo nu en dan nog eens verrast. Zo zagen we een keer een opvallend verschil in microbiologische stabiliteit tussen twee verschillende productiebatches van hetzelfde product in de ontwikkelingsfase. Dit verschil in microbiologische stabiliteit bleek te maken te hebben met de achteruitgang in reologische eigenschappen (de consistentie) in een van de productiebatches.

Doordat we versneld microbiologisch en versneld sensorisch houdbaarheidsonderzoek hadden gecombineerd, konden we het verschil in microbiologisch stabiliteit koppelen aan de verschillende reologische eigenschappen van de twee productiebatches. 

Samen met onze opdrachtgever hebben we de oorzaak van de reologische afwijking in kaart gebracht. De reologische afwijkingen bleken te worden veroorzaakt door een fout in het productieproces. In overleg met de opdrachtgever is het productieproces aangepast.

Door de reologische problemen op te lossen, losten we ook meteen de oorzaak van het microbiologisch bederf op met als resultaat een voorspelbare, stabiele houdbaarheid van het product.

 

Houdbaarheid van uw product bepalen

 

Bekijk onze overige diensten