Contact opnemen

Predictive modelling

Predictive modelling voor het borgen van microbiologische risico's

Smartfood R&D specialiseert al meer dan 20 jaar in voorspellende microbiologie (predictive modelling). Met predictive modelling kunnen we aan de hand van wiskundige berekeningen het gedrag van micro-organismen in levensmiddelen voorspellen en daarmee vooraf de houdbaarheidstermijn van producten bepalen of microbiologische risico’s in kaart brengen. Bij predictive modelling maken we onderscheid tussen predictive modelling van recepturen en predictive modelling van processen.

We kunnen zelfs aan de hand van voorspellende microbiologie terug gaan in de tijd. We noemen dit predictive modelling in reverse. Via deze weg kunnen we bijvoorbeeld achteraf de oorzaak van microbiologische klachten vaststellen.

Predictive modelling op basis van receptuur 

Aan de hand van een receptuur en informatie over het productieproces berekenen wij binnen 5 werkbare dagen de microbiologische houdbaarheid van uw eindproduct. Onze receptuur- en proces specifieke rekenmatrixen zijn gevalideerd aan de hand van challenge testen met relevante micro-organismen die worden geselecteerd uit onze in-house stammencollectie. Door smartfood R&D gemoduleerde recepturen worden inmiddels wereldwijd op de markt gebracht.

De resultaten van de berekeningen worden uitwerkt in een overzichtelijke rapportage, waarin we adviezen over eventuele aanpassingen van een receptuur, de te hanteren normen tijdens productie en andere praktische aanbevelingen meteen meenemen.

Predictive modelling voor de onderbouwing van houdbaarheid van levensmiddelen


We helpen bedrijven - van startups tot multinationals - van briljant productconcept naar een realistische, opschaalbare receptuur, waarbij vooraf alle microbiologische risico's in kaart zijn gebracht. Met predictive modelling kunnen we in een vroeg stadium de haalbaarheid van een idee onderzoeken.
Hierdoor reduceren we preventief de geïdentificeerde risico's en neemt de kans op een succesvolle productlancering significant toe.


 

Predictive modelling processen

Predictive modelling van verhittingsprocessen is een vak apart. Uiteindelijk draait het om temperatuur en tijd. Maar op welke plek en op welke manier meet je temperatuur en tijd? Welke factoren spelen nog meer een cruciale rol in de effectiviteit van verhittingsprocessen? Smartfood R&D beschikt over hoogwaardige rekenmodellen waarmee we met een hoge mate van precisie zowel pasteurisatie- als sterilisatieprocessen kunnen doorrekenen op effectiviteit.

Hoger productierendement door optimalisatie pasteurisatieprocessen

Aan de hand van real time temperatuur-tijd registraties zijn we in staat om de effectiviteit van pasteurisatieprocessen nauwkeurig in kaart te brengen. Vaak zien we dat het goed mogelijk is om door optimalisatie van het temperatuurverloop tijdens het proces, de tijd van het verhittingsproces terug te brengen. Een korter pasteurisatieproces levert een blijvende verhoging van het productierendement doordat er bijvoorbeeld minder vocht uit het product verdampt.

Besparingen op geplande investeringen

Regelmatig voeren we overleg met opdrachtgevers over geplande investeringen in nieuwe of bestaande productielijnen. Onze kennis in predictive modelling komt ook van pas bij het vooraf inschatten of een investering in een proces wel het gewenste resultaat gaat opleveren. Door predictive modelling en specialistische microbiologie te linken aan geplande investeringen hebben we al vele tienduizenden Euro’s aan investeringen bij opdrachtgevers weten uit te sparen.

Predictive modelling productieprocessen levensmiddelen

 

Bekijk onze overige diensten