Medewerkers smartfood R&D zeer positief over werksfeer, manier van aansturen en interne communicatiestructuur

Medewerkers smartfood R&D zeer positief over werksfeer, manier van aansturen en interne communicatiestructuur

Medewerkers smartfood R&D zeer positief over werksfeer, manier van aansturen en interne communicatiestructuur

26 maart 2024

Vorige week hebben we onze jaarlijkse cyclus van evaluatiegesprekken weer afgerond. Na een succesvolle pilot met 360 graden feedback in 2023, hebben we deze tool ook dit jaar weer toegepast. Bij de 360 graden feedback ontvangen medewerkers feedback van het hele team. De 360 graden feedback heeft altijd een positieve, opbouwende insteek. Op deze manier verzamelen we relevante informatie vanuit verschillende perspectieven. Uit deze informatie kunnen we trends halen die we gebruiken om groei en ontwikkeling van het individu én van het team te stimuleren.

In de 360 graden feedback van onze medewerkers zien we onze kernwaarden “vertrouwen” en “samenwerken” mooi terugkomen. Als de kernwaarden vertrouwen en samenwerking aanwezig zijn, komen we als team toe aan onze derde kernwaarde: verantwoordelijkheid nemen. 

Uit de evaluatiegesprekken die gevoerd werden met al onze medewerkers komen een aantal grote lijnen naar voren waar we best een beetje trots op zijn. Zo geven medewerkers aan dat de werksfeer als zeer positief wordt ervaren. De manier van aansturen wordt als prettig ervaren, welgemeende complimenten zoals een simpel “dankjewel” als erkenning voor het harde werken worden erg gewaardeerd. We kregen positieve feedback op onze open interne communicatiestructuur. We werken met korte lijnen, waarin we respectvol en op een menselijke manier met elkaar omgaan. Medewerkers geven aan dat ze door de prettige manier van aansturen en de open interne communicatiestructuur ook vragen dúrven te stellen. 

Uit de 360 graden feedback kwam ook naar voren dat er bij de analisten een duidelijke behoefte bestaat aan meer inhoudelijke kennis over de relevantie van bepaalde analyses en de impact van analyse uitslagen op de conclusies van een onderzoek. Aan dit soort vragen geven we natuurlijk graag gehoor. We gaan binnenkort een interne masterclass organiseren waarin ons team van inhoudelijke experts uitleg zal geven over het hoe en waarom van bepaalde analyses en de impact van analyse uitslagen op de conclusies van een onderzoek. 

Medewerkers actief betrekken bij de ontwikkelingen in het bedrijf en ook actief vragen naar feedback over de gang van zaken bij smartfood R&D zien wij als een belangrijke manier om invulling te geven aan onze groeistrategie. We vinden het behoud van een positieve werksfeer een belangrijke voorwaarde om verder te kunnen groeien.