Predicitive modelling verhittingsprocessen

Predictive modelling pasteurisatie- en sterilisatieprocessen

Het belangrijkste doel van pasteurisatie en sterilisatieprocessen is het in bepaalde mate afdoden van micro-organismen. Met predictive modelling kunnen we de te verwachten afdoding berekenen. Bij het uitvoeren van deze berekeningen houden we ook rekening met de fysisch-chemische eigenschappen van het product, zoals bijvoorbeeld pH en Aw-waarde. Ter validatie van de uitgevoerde berekeningen kunnen we houdbaarheidsonderzoek of challengetesten inzetten. Het uiteindelijk resultaat is een microbiologisch veilig product met de gewenste houdbaarheid.

Predictive modelling pathogene bacteriën (Salmonella ssp, Listeria monocytogenes) en opportuun pathogene micro-organismen

Predictive modelling pathogenen is bij uitstek geschikt voor het valideren van verhittingsprocessen. Dit type predictive modelling is algemeen bekend en wordt vaak toegepast. Minder bekend is dat verschillende specifieke stammen bederf veroorzakende micro-organismen zoals bijvoorbeeld gisten, schimmels en Pseudomonas ook ziekteverwekkend kunnen zijn. Omdat deze micro-organismen niet meteen ziekte veroorzaken en vaak een lange incubatietijd hebben, worden ze opportuun pathogeen genoemd. Met hulp van onze rekenmodellen kunnen we niet alleen de effectiviteit van verhittingsprocessen tegen pathogenen, maar ook tegen opportuun pathogenen berekenen. Ter validatie van de uitgevoerde berekeningen voeren we challengetesten uit met verschillende stammen pathogenen of surrogaten voor deze pathogenen.

Integrale aanpak

Goede predictive modelling kan pas worden uitgevoerd als er een gedegen inventarisatie is gemaakt van de productreceptuur, de producteigenschappen, het proces, de verpakking, het beoogd gebruik en de specifieke productrisico’s. Als dat nodig is adviseren we opdrachtgevers met betrekking tot recepturen en procescondities. Ook begeleiden we testproducties en opschalingstesten. We noemen dit integrale aanpak en beschouwen dit als logische bouwstenen voor goede R&D.

 

Bekijk hier al onze nieuwsberichten gerelateerd aan predictive modelling.