Steeds meer R&D-advies op strategisch niveau

Steeds meer R&D-advies op strategisch niveau

Steeds meer R&D-advies op strategisch niveau

30 november 2017

Deze maand zijn we volop bezig met het uitwerken van onze plannen voor de komende jaren.

We willen graag op een verantwoorde manier verder groeien. Om deze strategie vorm te geven, moeten we goed kijken naar het werk dat we nu doen en de ontwikkeling die we zien in de projecten die we uitvoeren.

We krijgen steeds meer opdrachten waarbij we bedrijven op strategisch niveau adviseren over het implementeren van kwaliteitsmanagementsystemen, gebaseerd op risicomanagement en marktontwikkelingen die uitmonden in langetermijn R&D-projecten. Onze organisatie gaat hierin meegroeien. Concreet betekent dit dat we in 2018 een paar flinke stappen gaan maken.