Team smartfood R&D zoekt…

Team smartfood R&D zoekt…

Team smartfood R&D zoekt…

22 december 2020

Ook in 2020 hebben opdrachtgevers met vraagstukken over het beheersen van microbiologische risico’s ons weten te vinden. We hebben ons pakket aan diensten weten uit te breiden met hoogwaardige producten die een gefundeerde oplossing bieden voor de lastige dilemma’s die spelen bij het inschatten van microbiologische voedselveiligheidsrisico’s, met name op het gebied van Listeria monocytogenes.

Ondanks de turbulentie in het afgelopen jaar, hebben we budgetten weten vrij te maken voor investeringen in kennis waarbij we zoeken naar oplossingen voor de microbiologische vraagstukken waarvan wij verwachten dat ze in de (nabije) toekomst gaan spelen. Daarnaast hebben we dit jaar maar liefst twee nieuwe teamleden mogen verwelkomen bij smartfood R&D.

Wij kijken met interesse uit naar wat het nieuwe jaar ons te bieden heeft. We blijven onderzoeken, maar we zijn ook op zoek. Team smartfood R&D zoekt…