Dossier recallverzekering

Dossier recallverzekering

Dossier recallverzekering

29 november 2018

Afgelopen maand hebben we gewerkt aan een verzekeringsdossier voor bakkerijwaren. Op basis van identificatie van bederfflora hebben we een risico inventarisatie productveiligheid gemaakt. Dit dossier is gebruikt bij de afhandeling van een verzekeringskwestie.