Procesvalidatie afdoding Salmonella met surrogaat organismen (enterococcen)

Procesvalidatie afdoding Salmonella met surrogaat organismen (enterococcen)

Procesvalidatie afdoding Salmonella met surrogaat organismen (enterococcen)

15 september 2016

Deze maand werken we aan de validatie van een processing lijn voor noten. Omdat het ondenkbaar is een bestaand proces te valideren aan de hand van geactiveerde salmonella cellen, maken we hier gebruik van enterococcen. Bij de validatie van deze lijn volgen we internationaal erkende standaarden. Bij de validatie van deze processing lijn toonden we een log6 reductie van salmonella aan. Daarmee voldoet deze processing lijn aan de meest strenge voorwaarden voor afdoding van salmonella.