Happy holidays from Team smartfood R&D

Happy holidays from Team smartfood R&D

Happy holidays from Team smartfood R&D

23 december 2022

De laatste weken van 2022 zijn aangebroken. Een jaar dat opnieuw van iedereen het uiterste vroeg in aanpassingsvermogen en flexibiliteit. Het jaar waarin ook duidelijk wordt dat we nu echt werk moeten gaan maken van duurzaamheid en energiebesparing. 

We gaan niet alleen smartfood R&D CO2 neutraal maken. We gaan ons ook inzetten voor het reduceren van de ecologische footprint van onze opdrachtgevers. 

Dankzij ons doorlopende onderzoek naar de mechanismen achter houdbaarheid, hebben we in de afgelopen jaren een uitgebreid pakket aan diensten ontwikkeld die onze opdrachtgevers kunnen inzetten om hun ecologische footprint drastisch te reduceren.
 
Door de houdbaarheid van producten op een verantwoorde manier te verlengen, verlagen we derving en dragen we bij aan duurzaam gebruik van steeds schaarser wordende grondstoffen. Met een hoogwaardig pakket aan berekeningen en onderzoeken helpen we onze opdrachtgevers om verhittingsprocessen te optimaliseren en op die manier energie te besparen. We zijn volop bezig om van nature aanwezige bederfflora in koelverse producten een rol te geven in onze conserveringsmatrixen. Dit leidt niet alleen tot een besparing in grondstoffen en verbetering van productierendementen, maar vooral tot producten met een optimaal geborgde voedselveiligheid. 

We waren al begonnen. Nu gaan we er echt werk van maken.  

Wij willen u bedanken voor de samenwerking en uw vertrouwen in Team smartfood R&D. Namens alle medewerkers van smartfood R&D wensen wij u alvast goede feestdagen toe en een voorspoedig 2023!