Effect van nature aanwezige microflora op de uitgroei van Listeria monocytogenes

Effect van nature aanwezige microflora op de uitgroei van Listeria monocytogenes

Effect van nature aanwezige microflora op de uitgroei van Listeria monocytogenes

29 juni 2021

In het afgelopen half jaar hebben we onderzoek uitgevoerd naar de invloed van bacteriën die van nature aanwezig zijn in gekoeld bewaarde ready to eat levensmiddelen op de uitgroei van Listeria monocytogenes. Daarbij is ook gekeken naar de invloed van zout en andere middelen met conserverende werking op de samenstelling van de initiële bederfflora van deze producten.

We hebben deze invloed in een breed spectrum van producten onderzocht en komen tot interessante bevindingen. De resultaten van dit onderzoek gaan in de nabije toekomst een belangrijke rol spelen bij onze integrale aanpak van Listeria monocytogenes risico management.